بینی الکترونیکی حاوی مجموعه‌ای از حسگرها است و قادر است مواد مختلفی را که در کنار یکدیگر هستند، از هم تشخیص دهد. این دستگاه می‌تواند با ترکیب حسگرهای مختلف، «دی‌اکسید کربن» و «رطوبت» را تشخیص دهد. وجود «دی‌اکسید کربن» و «رطوبت» در یک محیط، نشان از وجود انسان در آنجا است. این بینی الکترونیکی می‌تواند به یک دستگاه دستی، روبات یا یک روبات بالگرد نصب شود تا به مکان‌هایی که برای انسان غیر قابل دسترس هستند، دسترسی پیدا کند. حسگرهای این دستگاه از فیلم‌های «اکسید فلزی» با یک سطح وسیع ساخته شده است که این حسگرها را برای ردیابی مواد شیمیایی غلیظ حساس می‌سازد. اندازه این حسگرها کوچک‌تر از اثر انگشت است.