به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به بازدیدهای میدانی این سازمان از سایت‌های شبکه اپراتورهای تلفن همراه افزود: این سایت‌ها از نظر قطعی برق و مدت زمان پایداری باتری‌های پشتیبان و سیستم تغذیه پایین‌تر از استاندارد قابل قبول هستند. این موضوع در زمان قطعی برق ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، بارش سنگین برف، پدیده ریزگردها و... باعث عدم پایداری شبکه تلفن همراه و نارضایتی مشترکان می‌شود.  وی افزود: بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد درصدی از سایت‌ها حتی توانایی تامین برق تا ۲ ساعت را نداشته‌اند، درصورتی‌که براساس استاندارد پس از قطعی برق باید پایداری شبکه حداقل تا ۴ ساعت تامین شود.  حقی با اشاره به ضرورت تامین پایداری شبکه تلفن همراه اپراتورها تصریح کرد: براساس نتایج بررسی، تذکر لازم برای رفع اشکالات موجود به اپراتورها داده شده است تا طی سه ماه آینده شرایط استاندارد در سایت‌ها را ارتقا دهند. رگولاتوری نیز پس از پایان مهلت سه ماهه مجددا سایت اپراتورها را به‌صورت میدانی ارزیابی می‌کند. معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری تاکید کرد: همچنین به‌منظور ارزیابی دقیق‌تر پایداری شبکه اپراتورها پس از رفع اشکالات موجود، مانورهای عملیاتی منطقه‌ای و استانی از سوی رگولاتوری انجام خواهد شد و نتایج حاصل از آن نیز در ارزیابی اپراتورها مورد توجه قرار خواهد گرفت.