محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران در مورد شائبه قطع خدمات زیرساختی برای شبکه پیام‌رسان بومی سروش گفت: هم اکنون تنها یک پیام‌رسان در کشور نداریم و ۵ پیام‌رسان بومی در حال فعالیت هستند که یکی از آنها مرتبا به جای اینکه مساله را در جلسات فنی حل کند، بحث را به عملیات روانی می‌کشاند که به نظر می‌رسد این نه به سود آنها و نه به سود کشور خواهد بود. وی گفت: همکاران ما در وزارت ارتباطات و اپراتورها بنا را بر همکاری کامل با پیام‌رسان‌های بومی گذاشته‌اند و این مصوبه را به‌عنوان یک تکلیف ملی پیگیری می‌کنند اما مدلی که این پیام‌رسان بومی در حال پیگیری مطالبات خود است، خیلی مرسوم نبوده و ایجاد ذهنیت منفی می‌کند و تاثیر منفی دارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اخباری که از سوی پیام‌رسان بومی سروش مبنی بر عدم همکاری وزارت ارتباطات در ارائه زیرساخت‌ها منتشر شده است، گفت: اگر مشکلی وجود دارد باید منطقا با استدلال و استناد به زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات منتقل شود. هم اکنون چهار پیام‌رسان دیگر به خوبی کار می‌کنند و تنها یک پیام‌رسان که ادعایی داشته و امروز به ادعایش نرسیده، شروع به پروپاگاندا کردن می‌کند و انداختن مسوولیت گردن دیگران منطقی نیست. جهرمی تاکید کرد: باید بدانند که وزارت ارتباطات حمایت‌کننده است و مشکل را پیگیری می‌کند، اما این مدل اعلام مشکل، شائبه مسائل دیگری را به ذهن می‌رساند.