فروش سیم‌‌کارت‌‌های شبکه‌‌های ماهواره‌ای جزو خدمات موضوع این ضوابط نیست و فروش سیم‌‌کارت‌‌هایی که با استفاده از رومینگ، از طریق شبکه‌‌های ماهواره‌ای ممنوع است. متقاضی باید شرکت غیردولتی بوده و در ایران به ثبت رسیده باشد و تا پایان مدت اعتبار مجوز باید این ماهیت حقوقی خود را حفظ کند و اعتبار مجوز تا زمان حفظ ماهیت حقوقی مذکور خواهد بود. دارنده مجوز می‌تواند از طریق عاملان فروش نسبت به فروش سیم‌کارت‌های خارجی با حفظ مسوولیت و عواقب ناشی از آن اقدام کند. متقاضی باید برای صدور پروانه موافقت ارائه‌کننده اصلی یا اعطای نمایندگی به متقاضی که به تایید سفارت ایران در کشور مبدأ رسیده است را به همراه نسخه ترجمه رسمی به سازمان ارائه کند.

در صورتی­‌که دارنده مجوز در طول مدت اعتبار، درخواست نمایندگی فروش سیم‌‌کارت جدیدی را داشته باشد باید نسبت به ارائه مدارک به سازمان برای اخذ تاییدیه اقدام کند. بدیهی است در صورت عدم تایید سازمان، دارنده مجوز مجاز به فروش سیم‌‌کارت مذکور نیست. دارنده مجوز باید کلیه مشخصات مشترکان حقیقی شامل کارت ملی (یا مشخصات گذرنامه برای اتباع خارجی)، نشانی دقیق پستی، کدپستی و شماره تماس و مشخصات کامل ثبتی مشترکان حقوقی شامل شماره، محل و تاریخ ثبت، آدرس و کدپستی مرکز اصلی شرکت همچنین مشخصات کامل کارت ملی مدیرعامل و صاحبان امضا مجاز شرکت (مطابق با مشخصات اشخاص حقیقی) را اخذ و ثبت و پس از رویت اصل مدارک شناسایی رسمی یک کپی از آن مدارک را از مشترک دریافت و قبض فروش رسمی با ذکر شماره تلفن به مشترک ارائه کند. فاکتورهای فروش باید با سربرگ دارنده مجوز و ذکر نام و کد عامل فروش باشد.

دارنده مجوز حق افشای هیچ یک از اطلاعات مربوط به مشترک(مانند نام، نشانی، شماره تلفن و...) را مگر به موجب دستور مراجع ذی‌صلاح در داخل کشور ندارد. ضوابط و مقررات این دستورالعمل و هرگونه مقررات جدید که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب می‌‌رسد و توسط سازمان به دارنده مجوز ابلاغ می‌‌شود، برای دارنده مجوز لازم‌‌الاجرا است. مسوولیت بازرسی و نظارت بر حسن انجام کار و تعهدات مندرج در این ضوابط و دستورالعمل بر عهده سازمان است و دارنده مجوز موظف است گزارش ثبت اطلاعات مشترکان این دستورالعمل را به‌صورت دوره‌ای هر سه ماه یک‌بار به سازمان ارائه کند. دارنده مجوز موظف است امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به مشترکان خود را به­ موجب ارجاع مراجع قانونی فراهم کند. دارنده مجوز باید کلیه تمهیدات لازم را برای ایجاد امکان انجام وظایف قانونی نظارتی مراجع ذی‌صلاح در تمام طول مدت مجوز در چارچوب قوانین کشور فراهم کند. سازمان در قبال نگهداری اطلاعاتی که ماهیت محرمانه دارد، مسوول بوده و صرفا در ارتباط با وظایف قانونی خود از آنها بهره‌‌برداری خواهد کرد و از افشای آنها به جز برای مقامات صالح ذی‌ربط، مقامات قضایی یا نهادهای قانونی بازرسی خودداری خواهد کرد؛ که در این‌صورت سازمان مسوولیتی نخواهد داشت.