به عبارتی دیگر، انتظار می‌رود در این موشک پیشگام از هر هسته چندین‌بار استفاده شود. حال که این موشک به فضا پرتاب شده است، چند سوال راجع‌به آینده آن مطرح است. پس از ماموریت نهایی این موشک، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ پس از گذشت ۵ سال، موشک BFR جایگزین «فالکون ۹» خواهد شد و ماموریت‌هایی به مریخ، ماه و سیاره‌های خارج از منظومه شمسی را انجام خواهد داد. اسپیس ایکس روی جایگزینی موشک BFR به جای فالکون ۹ تمرکز ویژه‌ای کرده است. سوالی دیگر که راجع به این موشک مطرح شده، هزینه‌های آن است. در حال‌حاضر تقریبا ۵۰ میلیون دلار برای هر پرتاب مجدد «فالکون ۹» هزینه می‌شود. این درحالی است که ۳۰۰ ماموریت فضایی برای کمتر از ۳۰ موشک، هزینه‌های پرتاب را به‌طور چشمگیری کاهش خواهد داد. ایلان ماسک معتقد است طی چند سال آتی، امکان دسترسی به فضا آسان‌تر خواهد شد. ایلان ماسک طی پیامی در صفحه مجازی خود در توئیتر نوشت: اسپیس ایکس تا پنج سال آینده، قادر خواهد بود ۳۰ تا ۴۰ هسته موشک را برای ۳۰۰ ماموریت موشک «فالکون۹» بسازد و پس از آن، این موشک را بازنشست  و BFR را جایگزین آن خواهد کرد.