وی ادامه داد: در گام نخست باید دانشکده مخابرات نسبت به تربیت مربی از بین کادر نیروهای مسلح اقدام کرده تا این مربیان بتوانند در مجموعه نیروهای مسلح به سربازها آموزش دهند. رئیس دانشکده مخابرات گفت: در این زمینه قرار است ظرف حداکثر یک ماه آینده آزمونی برای تعیین صلاحیت مربیان نیروهای مسلح برگزار شود تا افرادی که حائز شرایط مربیگری هستند، برای آموزش مربیگری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی شوند. یزدانیان استخراج نیازهای آتی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مهارتی سربازان را از دیگر گام‌های این تفاهم‌نامه برشمرد و گفت: باید برای دو سال آینده سربازان که از خدمت، فارغ می‌شوند برنامه‌ریزی کنیم؛ آموزش‌های امروز آن‌طور که باید کارساز نیست، چراکه سربازان زمانی که از خدمت سربازی خارج می‌شوند با داشتن مهارت می‌توانند جذب بازار کار شوند.

وی موضوع معافیت از خدمت را از دیگر موضوعات این تفاهم‌نامه عنوان کرد و افزود: در این بسته مشوقی هم در زمینه آموزش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم آموزش‌ها و مهارت‌هایی که سربازان کسب می‌کنند، لحاظ شده و شرایطی در نظر گرفته شده است که بخشی از آن به تصویب رسیده و بخشی نیز باید به تصویب فرماندهی کل قوا و مسوولان ارشد ستادکل نیروهای مسلح برسد. رئیس دانشکده مخابرات تاکید کرد: مطابق با بخشی از مزایای این بسته مشوقی، اگر فردی مهارت مربوط به فناوری اطلاعات داشته باشد می‌تواند به‌عنوان خدمت از حدود دو تا ۶ ماه برای وی محسوب شود و مزیت دیگر این مهارت‌آموزی نیز این است که فرد ماهر می‌تواند استان محل خدمت و نیز واحد گذراندن خدمت سربازی‌اش را خودش انتخاب کند.