این رویداد برای نخستین‌بار در ایران و با ساختاری تحت‌عنوان On-Campus Recruitment برگزار شد. در این ساختار، موقعیت‌های شغلی شرکت‌ها و سازمان‌های حاضر پیش از برگزاری رویداد اطلاع‌رسانی شد و کارجویان پس از بررسی موقعیت‌های شغلی موجود درخواست خود برای موقعیت یا موقعیت‌‌های مورد نظر را ثبت کردند. براساس این گزارش، در روز برگزاری رویداد میز استخدام، تیم مصاحبه‌کننده به همراه تعدادی از مدیران شرکت با حضور در محل برگزاری این مراسم به مصاحبه اولیه با کارجویان منتخب پرداختند. بنا بر این گزارش، این روزها برگزاری رویدادهای کسب ‌وکاری برای معرفی دانشجویان به بازار کار در دانشگاه‌های کشور گسترش یافته است و این رویدادهای آشنایی در دانشکده‌های کامپیوتر و فناوری اطلاعات بیش از سایر دانشگاه‌ها به چشم می‌خورد. از طرفی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری مشترک در برگزاری این رویدادها می‌توانند نیروهای انسانی مورد نیاز خود را جذب کنند.