محققان EPFL و Empa در سوئیس مشغول ساخت پنجره‌های هوشمند ساده‌ای هستند که شفاف می‌ماند اما به همه اشعه‌های نور اجازه ورود به خانه را نمی‌دهند و همزمان از ورود گرما نیز جلوگیری می‌کنند. این محققان با کمک لیزرهایی دقیق یک ساختار میکرو روی سطح یک فیلم ساختند. آینه‌های کوچک که به لنزهای CPC مشهورند، روی خلل و فرج این سطح می‌نشینند. فیلم فرآوری شده را می‌توان روی شیشه یا پنجره‌های دوجداره قرار داد. در این وضعیت طیفی از آینه‌های کوچک نور خورشید را به شیوه‌ای کارآمدتر وارد اتاق می‌کنند و حتی تاریک‌ترین گوشه‌ها را نیز روشن می‌کنند. محققان در آزمایش‌های خود توانستند ۸۰ درصد نور ورودی به پنجره را منحرف و آن را به‌طور افقی در اتاق منتشر کنند. به گفته محققان این پنجره در زمستان نیز نور و گرما را منتشر می‌کند، اما از درخشندگی زیاد و گرمایش بیش از حد در تابستان جلوگیری می‌کند.