محمدجواد آذری‌جهرمی با آری‌وان هورانسکی دبیرکل اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT)دیدار و گفت‌وگو کرد. در این جلسه آذری‌جهرمی با اشاره به وضعیت رشد شاخص‌های ICT در ایران طی سال‌های اخیر گفت: ایران از ابتدای تشکیل اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه حضور داشته و همکاری‌های نزدیکی را با این اتحادیه انجام داده است. وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های دیگری از اقتصاد دیجیتال همچون کشاورزی، سلامت و انرژی افزود: با همکاری‌های اخیر با کشورهای همسایه چون روسیه، ترکیه، آذربایجان و هند، سعی می‌کنیم از ظرفیت بازارهای یکدیگر بهره ببریم.