این باج‌افزار به نام‌های Iron Locker و Iron Unlocker نیز شناخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالیت این ویروس باج‌گیر در ابتدای ماه آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی شروع شده و به‌نظر می‌رسد تمرکز آن بیشتر روی کاربران انگلیسی‌زبان است.مرکز ماهر تاکید کرد: «پس از تحلیل و بررسی باج‌افزار مذکور، آنچه برای ما واضح است، این که باج‌افزار Iron در طراحی و توسعه، حداقل از سه خانواده باج‌افزارهای مختلف کپی‌برداری کرده است.» این خانواده‌ها به ترتیب زیر هستند: باج‌افزار Maktub Locker در طراحی پرتال پرداخت باج و پیغام باج‌خواهی، باج‌افزار DMA Locker در پرتال رمزگشایی فایل‌ها و باج‌افزار Satan در نوع فایل‌های موردهدف.طبق یافته‌های مرکز ماهر، باج افزار آیرون همانند اکثر باج‌افزارها، پس از رمزگذاری فایل‌ها، از قربانیان تقاضای بیت‌کوین می‌کند.