نتایج این بررسی، کاملا مطابق انتظار دانشمندان نبود. این موضوع کاملا واضح است که عنکبوت‌ها برای کشش پاهای خود، از فشار هیدرولیک استفاده می‌کنند اما اکنون مشخص شده که آنها برای پرش به این قدرت نیازی ندارند. همچنین، راهبرد پرش، به مسافت سفر آنها و تغییر یا عدم تغییر در رفتارشان بستگی دارد. شاید عنکبوت، برای شکار طعمه، روی یک پرش کوتاه تمرکز کند اما ممکن است یک جهش بلند، موجب حفظ انرژی شود. هنوز نکات ناشناخته‌ای در این مورد وجود دارد. برای مثال، دقت عنکبوت‌ها در استفاده از حرکت هیدرولیک چقدر است و اینکه روبات‌های جدید نمی‌توانند همین مقدار قدرت و کنترل عنکبوت را داشته باشند. با این حال، این پژوهش ادعا می‌کند برای ساخت روبات‌ها، نباید همیشه از سگ‌ها یا انسان‌ها الهام گرفت.