درهمین راستا شرکت Architect Foster and Partners طرح اولیه غلاف‌هایی را طراحی کرده است که محموله‌های مختلف و بار را با همین سرعت و هزینه جابه‌جا می‌کنند. این شرکت طراحی انگلیسی درهمین زمینه با شرکت «ویرجین هایپرلوپ وان» همکاری می‌کند. آنها همراه با شرکت DP World (اپراتور بنادر) تصمیم دارند نخستین هایپرلوپ باری بین‌المللی را در سراسر آسیا، خاورمیانه و اروپا راه‌اندازی کنند.  این کنسرسیوم دارای سه «سیستم تولید» خواهد بود و تا ۲۰۲۱ میلادی خدمت خود را آغاز می‌کند. این سیستم حمل‌ونقل بار DP World Cargospeed نامیده می‌شود. این سه شرکت تصمیم دارند محموله‌های باری را به انبارهایی بزرگ در فاصله زیاد منتقل کنند و برای جذب مشتری، تمام این فرآیند با یک قیمت خاص محاسبه می‌شود. همچنین طبق این طرح اولیه از پهپادها برای تکمیل این فرآیند و تحویل محموله‌ها استفاده می‌شود. کل این سیستم با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر فعال می‌شود.