فرودگاه چانگی سنگاپور به تازگی اعلام کرده در نظر دارد به منظور تسریع در عملکرد شناسایی مسافران و احراز هویت آنان از روش‌های مختلف و نوینی که این روزها در بهترین و به‌روزترین فرودگاه‌های جهان به‌کار برده می‌شوند، استفاده کند. این فناوری به آن دسته از مسافرانی که به علت دیر رسیدن به فرودگاه ممکن است پرواز خود را برای طولانی بودن امور فرودگاهی از دست بدهند، بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. استفاده از فناوری تشخیص چهره هوشمند می‌تواند در موارد امنیتی و مشکوک شدن پلیس به افراد مظنون نیز کمک بسزایی کند.