برخی مدیران این شبکه‌های اجتماعی برای بازگرداندن اعتماد و بهبود این وضعیت متزلزل سیاست‌های حریم شخصی خود را تغییر داده‌اند، اما نکته جالب این است که درصد بسیار کمی از کاربران از این تغییرات مطلع می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط تنها ۱۷ درصد از کاربران شبکه‌های اجتماعی بخش سیاست‌های حریم شخصی سایت شرکت‌های فناوری بزرگ و شبکه‌های اجتماعی شناخته شده آمریکایی را مطالعه می‌کنند و از تغییرات آنها مطلع می‌شوند. تحقیقات موسسه اکامی نشان می‌دهد اکثریت قاطع کاربران ایمیل‌هایی که از سوی این شرکت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این زمینه برایشان ارسال می‌شود را مطالعه نمی‌کنند. بنابراین این مجموعه‌ها باید برای جلب اعتماد از دست رفته کاربران از روش‌های موثرتر و عینی‌تری بهره بگیرند؛ به خصوص که این وضعیت درآمدهای کلان آنها از محل نمایش تبلیغات آنلاین را تهدید می‌کند.