در همین راستا، آزمایشگاه «علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی»(CSAIL) دانشگاه «MIT» به همراه شرکت خودروسازی «تویوتا»، راه‌حلی برای این مشکل به دست آورده‌اند. این محققان سیستمی تحت عنوان «MapLite» ارائه کرده‌اند که می‌تواند بدون نیاز به نقشه سه‌بعدی، مسیر حرکتی خودرو را پیدا کند. این سیستم با استفاده از «GPS»، موقعیت خودرو را یافته و از آن برای یافتن مقصد و مسیر هدف خودرو استفاده می‌کند. سپس خودرو با استفاده از سنسورهای پردازشگر خود، مسیری برای رفتن به مسیر را پیدا می‌کند. البته این سیستم هنوز آماده استفاده نیست و نمی‌تواند عبور و مرور خودرو را در جاده‌های کوهستانی و سایر پستی و بلندی‌های جاده‌ای کنترل کند. البته هدف نهایی این محققان، تولید خودروهای خودرانی است که بتوانند در هر جاده‌ای با امنیت عبور و مرور کنند بدون اینکه به کنترل دستی نیازی داشته باشند. ازآنجاکه نقشه‌های سه‌بعدی هنوز هم برای استفاده در شهرها مناسب هستند، این سیستم می‌تواند برای سفرهای روستایی، مناطق برفی و مناطق دیگری که برای عبور و مرور خودرو دشوار است، مورد استفاده قرار گیرد.