پهپاد Phasa-۳۵ نام گرفته است و می‌توان آن را برای عملیات‌های نظارتی استفاده کرد. همچنین پهپاد قابلیت برقراری ارتباط با مناطق دورافتاده در ارتفاع ۲۱ هزار متری زمین را دارد. این هواپیمای High Altitude Low Energy (که در ارتفاع بالا و با انرژی کم پرواز می‌کند) یک جایگزین ارزان‌تر برای فناوری ماهواره‌های فعلی است.  Phasa-۳۵ با کمک فناوری باتری‌هایی با عمر توفانی و سلول‌های خورشیدی بسیار سبک می‌تواند ۱۲ ماه به‌طور مداوم پرواز کند.  از این پهپاد می‌توان در حوزه‌های نظامی، امنیتی، نظارتی و حتی تصویربرداری از محیط زیست نیز استفاده کرد.