دیگر نگران اینکه صبح‌ها دیر یا با اضطراب و نگرانی از خواب بیدار شوید، نباشید چراکه با Alarmy – Smart alarm هربار بیدار شدن جذابیت دارد. با خاطری آسوده به آن اطمینان کرده و برای رسیدن به قرار ملاقات‌های مهم و سایر فعالیت‌هایتان نگران نباشید. این اپ دارای رابط کاربری ساده و زیبایی نیز هست. می‌توانید زنگ را در همان ابتدا خاموش کرده یا از حالت چرت زدن استفاده کنید. روش دیگری برای خاموش کردن آن وجود دارد که حل یک معمای ساده است. این روش برای کسانی که با سختی زیادی از خواب بیدار می‌شوند خیلی مناسب است یا اپ را طوری تنظیم کنید که با تکان دادن گوشی زنگ قطع شود. برای هر ساعت متفاوتی که برای هشدار تنظیم می‌کنید می‌توانید آهنگ جداگانه‌ای قرار دهید و میزان حجم صدا را نیز به دلخواه تنظیم کنید. این تنظیمات را می‌توانید در هر تعداد روزی در هفته یا هر ساعتی در روز تکرار کنید.