محققان معتقدند استفاده از این برچسب‌های لیزری هیچ‌گونه خطری برای کاربران ندارد. ملت گدر استاد این دانشگاه و یکی از نویسندگان این مقاله گفت: شدت این پرتو لیزری و میزان انرژی که نیاز دارد، بسیار کم است و به همین دلیل کاربران به راحتی می‌توانند آن را در چشمان خود قرار دهند و هیچ گونه آسیبی نبینند. این تیم تحقیقاتی از یک لیزر غشایی نازک نیمه رسانا آلی استفاده کردند تا این فناوری را آزمایش کنند.   گدر اظهار کرد: این فناوری نقطه عطفی در توسعه لیزر است و این برچسب‌ها می‌توانند مانند «لنز» روی چشم قرار گیرند. این فناوری روی چشمان گاو آزمایش شد که هیچ آسیبی به حیوان نرساند. این لیزر می‌تواند تا محدوده ۵۰سانتی متری کارآیی داشته باشد و با روش «اسکن عنبیه»، به‌عنوان یک برچسب امنیتی پوشیدنی برای احراز هویت استفاده شود. این فناوری این قابلیت را دارد تا یک بارکد نوری ایجاد کند که دستگاه اسکنر قابلیت خواندن آن را دارد.  محققان به این نتیجه رسیدند که این فناوری می‌تواند در علوم «بیوفتونیک» (مطالعه فعالیت برهم کنش نور) و «فتودارو» مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این لیزر هنوز در حال بررسی و بحث است. نتایج این تحقیق در مجله «Nature Communications» منتشر شد.