درهمین راستا به نظر می‌رسد اپل نیز مشغول توسعه آن است. این شرکت حق امتیاز اختراعی به نام «موتور اسکن عمق» (scanning depth engine) ثبت کرده که شامل استفاده از یک فرستنده با قابلیت ارسال اشعه نور و یک اسکنر برای اسکن اشعه‌ها و تعیین عمق است. این حق امتیاز در حقیقت ادامه طرح‌های اولیه اختراعاتی است که از ۲۰۱۲ تاکنون ارائه شده است. هرچند به نظر می‌رسد این فناوری در رایانه‌های مک کاربرد داشته باشد، اما استفاده از آن در آی‌فون نیز چندان دور از تصور نیست. نقشه‌های نشان دهنده عمق کاربردهای فراوانی دارند. با به کارگیری این فناوری در موبایل می‌توان تصاویری ثبت کرد که در آنها مرز دنیای واقعی و مجازی محو می‌شود. از سوی دیگر آنها در ثبت محتوای واقعیت مجازی و بازی‌هایی مشابه نیز کارآمد هستند. این فناوری علاوه بر فرستنده و اسکنر از یک پردازشگر استفاده می‌کند که با استفاده از اطلاعات دریافتی نقشه عمق را تولید می‌کند.