قبل از آنکه کاربر برای لباس پوشیدن آماده شود، پرستار وی درهر کشو یک تکه از لباس‌های فرد را به ترتیب قرار می‌دهد. سپس او اتاق را ترک می‌کند و یک برنامه صوتی به کاربر می‌گوید کشوی اول را باز کند که همزمان چراغی روی کشوی مربوطه روشن می‌شود. این دراور هوشمند با استفاده از سیستم‌های شناسایی تصویر و ردیابی همراه بارکدهایی که روی اولین تکه لباس قرار دارد، فرآیند لباس پوشیدن کاربر را رصد می‌کند. این سیستم به فرد مبتلا به فراموشی نشان می‌دهد که آیا لباسش را درست پوشیده یا خیر. درمرحله بعد دراور، کاربر را به کشو راهنمایی می‌کند تا وی تمام لباس‌هایش را بپوشد. همچنین این سیستم مجهز به دستبندی است که خستگی کاربر را رصد می‌کند. در این حالت از طریق یک اپلیکیشن به پرستار هشدار داده می‌شود.