فروش یا انتقال مالکیت به‌صورت مستقیم

برای تغییر مالکیت گوشی و استفاده از سامانه همتا، کاربر پس از ورود به این سامانه، برای انتقال مالکیت دستگاه (دستگاه‌های) تحت مالکیت خود، عدد مربوط به گزینه «انتقال مالکیت» دستگاه را ارسال/ شماره‌گیری می‌کند. سپس سامانه همتا پیامی برای فرد ارسال و از فرد سوال می‌کند که «آیا قصد انتقال مالکیت برای دستگاه (دستگاه‌ها) تحت مالکیت همین شماره‌ای که با آن تماس گرفته‌اید را دارید؟» اگر فرد قصد همین کار را داشته‌ باشد باید عدد مربوط به گزینه «تأیید» را ارسال یا شماره‌گیری کند. در غیراین صورت، یعنی زمانی که کاربر قصد انتقال مالکیت برای دستگاه (دستگاه‌ها) تحت مالکیت شماره سیم‌کارت دیگری را دارد، پس از دریافت پیام مذکور ابتدا عدد مربوط به گزینه «شماره سیم‌کارت جدید»، سپس شماره سیم‌کارت جدید را ارسال می‌کند.

بعد از گذراندن این مراحل، پیامی از طرف سامانه همتا مبنی بر شماره‌گیری رمز عبور سامانه همتا برای کاربر ارسال می‌شود. اگر فرد برای کارتابل سامانه همتا رمز تعریف کرده باشد، در این صورت رمز را شماره‌گیری می‌کند. در غیر این صورت فرآیند تولید کد فعال‌سازی در این قسمت متوقف و از کاربر توسط سامانه همتا درخواست می‌شود که ابتدا به درگاه تحت وب سامانه همتا مراجعه و برای کارتابل خود رمز عبور تعریف کند، سپس فرآیند تولید کد فعال‌سازی را مجددا از ابتدا شروع کند. اما در صورتی که کاربر رمز عبور داشته باشد، پس از ارسال برای سامانه و صحت‌سنجی توسط سامانه همتا، فهرست دستگاه‌های تحت مالکیت شماره تلفن همراه کاربر به اطلاعش می‌رسد و کاربر پس از انتخاب دستگاه (ارسال عدد مربوط به دستگاهی که قصدانتقال مالکیت آن را دارد) و ارسال کد فعال‌سازی مربوط به آن دستگاه (بر اساس شناسه IMEI دستگاه)، عدد مربوط به گزینه «تایید انتقال مالکیت» را پس از دریافت پیام از طرف سامانه مبنی بر تایید عملیات انتقال مالکیت (انتقال مالکیت شناسه IMEI دستگاه X برای شماره همراه Y) شماره‌گیری می‌کند.

فروش یا انتقال مالکیت به صورت غیرمستقیم

کاربر پس از ورود به درگاه کد دستوری (USSD) یا تلفن گویا (IVR) سامانه همتا، جهت انتقال مالکیت غیرمستقیم دستگاه (دستگاه‌ها) تحت مالکیت خود، عدد مربوط به گزینه «تولید کدفعال‌سازی» دستگاه را شماره‌گیری می‌کند. سپس سامانه همتا پیامی برای فرد ارسال می‌کند. سامانه از فرد سوال می‌کند که «آیا قصد تولید کد فعال‌سازی برای دستگاه (دستگاه‌ها) تحت مالکیت همین شماره‌ای که با آن تماس گرفته‌اید را دارید؟» اگر فرد قصد همین‌کار را داشته باشد، باید عدد مربوط به گزینه «تأیید» را ارسال کند در غیراین صورت، یعنی زمانی که قصد تولید کد فعال‌سازی برای دستگاه (دستگاه‌ها) تحت مالکیت شماره تلفن همراه دیگری را دارد، پس از دریافت پیام مذکور ابتدا عدد مربوط به گزینه «شماره تلفن همراه جدید»، سپس شماره سیم‌کارت جدید را ارسال کند. بعد از گذراندن مراحل فوق، پیامی از طرف سامانه همتا مبنی بر ارسال رمز عبور سامانه همتا برای کاربر می‌فرستد.

اگر فرد برای کارتابل سامانه همتا رمز تعریف کرده باشد، در این صورت رمز را ارسال می‌کند؛ در غیر این‌صورت فرآیند تولید کد فعال‌سازی در این قسمت متوقف و از کاربر توسط سامانه همتا درخواست می‌شود که ابتدا به درگاه تحت وب سامانه همتا مراجعه و برای کارتابل خود رمز عبور تعریف کند، سپس فرآیند تولید کد فعال‌سازی را مجددا از ابتدا شروع کند. در صورتی که کاربر رمز عبور داشته باشد، پس از ارسال برای سامانه و صحت‌سنجی از سوی سامانه همتا، فهرست دستگاه‌های تحت مالکیت شماره تلفن همراه کاربر به اطلاع کاربر رسیده و کاربر پس از انتخاب دستگاه (ارسال عدد مربوط به تجهیزی که قصد دریافت کد فعال‌سازی آن را دارد)، کد فعال‌سازی مربوط به آن دستگاه را دریافت می‌کند و دستگاه را به همراه کد فعال‌سازی تولیدشده به خریدار تحویل می‌دهد. پس از فعال‌سازی دستگاه از سوی خریدار، دستگاه منتقل‌شده از کارتابل مالک قبل حذف به کارتابل مالک جدید منتقل می‌شود. در نهایت با توجه به اینکه پس از فعال‌سازی، تلفن همراه فقط روی سیم‌کارت فعال‌شده قابلیت استفاده از شبکه را خواهد داشت، دارندگان گوشی تلفن همراه در صورت تغییر سیم‌کارت باید فرآیند انتقال بهره‌بردار را انجام دهند تا بتوانند از خدمات شبکه اپراتوری استفاده کنند.