این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد در بخشی از پروفایل، کارت اعتباری یا نقدی خود راثبت کند، گزینه امنیتی را فعال و سپس بدون خروج از اینستاگرام از حساب‌های کاربری تجاری خرید کند. خریدکردن بدون خروج از اپلیکیشن و واردکردن اطلاعات پرداخت برای خرید در زمان دلخواه، به‌طور حتم قدرت رقابت تجاری اینستاگرام را بیشتر می‌کند. سخنگوی این شرکت نیز وجود این ویژگی را تایید کرده است. می‌توان با کمک این ویژگی در یک رستوران یا آرایشگاه وقت رزرو کرد. همچنین به گفته اینستاگرام، کاربران اینستاگرام در آینده می‌توانند از داخل اپلیکیشن، پرداخت‌هایی مستقیم انجام دهند مانند خرید بلیت سینما.