وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۳ حجم بازار حوزه نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و تاثیر اقتصادی آن حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۱۷ حجم این بازار (شامل ماهواره‌های سنجش از دور و ناوبری و خدمات آنها و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی) حدود ۲۹۰ میلیارد دلار و تاثیر اقتصادی آن به حدود ۲۲۰۰ میلیارد دلار رسید. رئیس سازمان فضایی ایران اضافه کرد: بازار جهانی سامانه‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای (شامل ماهواره، گیرنده‌ها و خدمات) به تنهایی در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسید که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به ساخت گیرنده‌های ناوبری و خدمات ناوبری بوده است که انتظار می‌رود تا ۴ سال آینده با پیشرفت سالانه ۵/ ۱۳ درصد همراه باشد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه بازار بسیار مناسبی در زمینه خدمات موقعیت‌یابی در دنیا شکل گرفته که با حمایت از بخش خصوصی و توسعه کسب‌وکارهای نوین می‌توان بازارهای داخلی را به آن پیوند زد و موجب توسعه اکوسیستم این حوزه در کشور شد، خاطرنشان کرد: مطمئنا توسعه کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال منوط به همکاری و فراهم آوردن بستر لازم توسط همه دستگاه‌های دولتی است. براری ادامه داد: باید با حمایت، تسهیل‌گری و رفع موانع پیش رو، بیش از پیش بر توانمندسازی بخش خصوصی بپردازیم و تلاش کنیم با پیوند زدن دانشگاه و صنعت، در گام اول بازارهای داخلی را حفظ و به سمت سهم خواهی از بازارهای بین‌المللی گام برداریم.