برای نمونه، یکی از مزایای تعدد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رایانش ابری این است که کاربران و سازمان‌ها برای انتخاب یک شرکت طبق دلخواه و بودجه خود حق انتخاب پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، این موضوع نوعی انحصار پدید آورده و موجب شده شرکت‌های کوچکتر شانس کمتری داشته باشند و نتوانند به خوبی در این فضا رقابت کنند. با این حال، آشکار شدن مزایای فراوان اکوسیستم ابر، شرکت‌های بیشتری را به سمت استفاده از این نوع خدمات سوق داده است. پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار SaaS امسال با ۲۲ درصد رشد به ۶/ ۷۳ میلیارد دلار برسد. SaaS بزرگ‌ترین بخش اکوسیستم رایانش ابری است و شرکت‌ها تمایل زیادی به استفاده از این نوع خدمات از خود نشان می‌دهند. همچنین انتظار می‌رود ارزش بازار IaaS نیز در سال ۲۰۱۸ با رشد ۳۳ درصدی، به ۸/ ۴۰ میلیارد دلار برسد. این رقم در مورد سرویس‎های PaaS حدود ۱۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. در مجموع انتظار می‌رود کل بازار خدمات ابر عمومی ۲۱ درصد رشد یابد و ارزش آن به ۴/ ۱۸۶ میلیارد دلار بالغ شود.