این دستگاه قادر به شناسایی «شاه کُد» به‌کار رفته در قفل اتاق‌های هتل با ۲۰ بار حدس است. سیستم از روی کارت الکترونیکی ورود به اتاق که در هتل‌ها وجود داشته و پیش‌تر برای باز کردن در از آن استفاده‌شده، دیتای موردنظر را آنالیز کرده و در کمتر از یک دقیقه قفل را باز می‌کند. این دو هکر کلاه‌سفید مدعی هستند که با این کُدشِکن می‌توان میلیون‌ها اتاق در ۱۴۰ هزار هتل در ۱۶۰ کشور دنیا را به‌راحتی باز کرد.