دلیری خاطر نشان کرد: سال گذشته، بنا به دریافت مصوبه‌ای از صندوق توسعه ملی مقرر شد، تا شرکت‌های دانش‌بنیان هم مانند مناطق محروم از منابع صندوق توسعه ملی در نزد بانک‌ها استفاده کنند. وی افزود: ولی از آنجا که بودجه شرکت‌های دانش‌بنیان، با قرارداد مناطق محروم در یک قرارداد با بانک بسته می‌شد این امکان وجود نداشت که منابع را به‌صورت تفکیک‌شده نزد بانک‌ها داشته باشیم. به همین منظور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصوبه دیگری با صندوق توسعه ملی به تصویب رساند تا بر اساس آن منابعی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته می‌شود در قرارداد مستقل با بانک‌ها بسته شود. 

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری عنوان کرد: بر اساس مصوبه جدید قرار بر این شد تا بودجه موجود نزد بانک‌ها در دو قرارداد تفکیک‌شده خلاصه شود، که یکی از آنها بابت کل طرح‌های تولیدی و دیگری به‌منظور ارائه تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان با صندوق توسعه ملی منظور شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر با ۱۲ بانک توافق داشته ایم که تسهیلات را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند، گفت: این تسهیلات در سال گذشته وجود داشته ولی بعد از این توافقات، شرکت‌های دانش‌بنیان راحت‌تر از قبل از تسهیلات برخوردار می‌شوند.

دلیری با اشاره به اقدامات جدید از نتایج این توافقات گفت: توافق شده تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی از سوی ۱۲ بانک به شرکت‌ها با کمترین بوروکراسی به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا شود؛ همچنین این تسهیلات با ۴ درصد نرخ سود کمتر به شرکت‌ها ارائه خواهد شد. وی با بیان اینکه مبالغ تقاضا را طی سندی رسمی به صندوق توسعه ملی اعلام کردیم، گفت: همچنین قرار است از امسال پرداختی‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان با اولویت باشد و شرکت‌ها زودتر از سال گذشته به هدفشان برای دریافت وام برسند.