به گزارش «ایسنا» آذری‌جهرمی در جلسه شورای اداری استان اردبیل با انتقاد شدید از برخی القاب و عناوینی که به مسوولان و وزرا می‌دهند، اظهار کرد: مردم نباید اجازه دهند تا روحیه اشرافی‌گری در مسوولان و مقامات کشور رشد و نمو یابد، بلکه باید به یاد داشته باشیم که مسوولان با مردم هیچ تفاوتی ندارند و شایسته نیست امثال بنده را با برخی القاب و عناوین از مسیر خدمت‌رسانی به مردم اغوا کنید. وی خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر در دولت دوازدهم کارهای خوبی در حوزه زیرساخت ارتباطات انجام شده ولی همچنان باید این فعالیت‌ها تقویت شود. عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: در دنیا براساس سه شاخص وضعیت ICT را در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهند که اولین شاخص نحوه دسترسی به امکانات ICT است که ما در حال‌حاضر در این حوزه در دنیا در جایگاه ۶۷ قرار داریم.