استفاده از این مرورگر در دستگاهی دیگر نظیر گوشی گوگل منجر به این مشکل مشابه نشده‌است. گفتنی است برخی مدل‌های HTC نیز ایراداتی این گونه داشته‌اند. هنوز مشخص نیست که چه مقدار بار محاسباتی سبب ری‌استارت شدن گوشی شده یا راه‌حل رفع این باگ در چه زمانی عرضه می‌شود. راه حل موقتی تا زمان ارائه رفع نقص رسمی برای کسانی که این مشکل را تجربه کرده‌اند آن است که فعلا‌ از مرورگر دیگری استفاده کنند.