علیرضا دلیری اظهار کرد: استارت‌آپ‌ها از دل شتاب‌دهنده‌ها بیرون می‌آیند که روزبه‌روز تعداد شتاب‌دهنده‌ها رو به افزایش است به‌طوریکه نزدیک به ۴۰شتاب‌دهنده در کشور وجود دارد. وی با بیان اینکه تعداد شتاب‌دهنده‌ها در حال افزایش است، خاطرنشان کرد: در ابتدای تشکیل استارت‌آپ‌ها معاونت علمی از این شتاب‌دهنده‌ها حمایت می‌کرد و اکنون هم که تعداد آنها رو به افزایش است از آنها حمایت‌هایی می‌کند. دلیری با اشاره آمار استارت‌آپ‌ها و فعالیت آنها گفت: در حال حاضر آمار استارت‌آپ‌ها از دست خارج شده زیرا در هرجای کشور، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی همایش استارت‌آپ برگزار می‌کنند. وی با بیان اینکه اشتغال آینده از طریق همین استارت‌آپ‌ها شکل می‌گیرد، عنوان کرد: برگزاری استارت‌آپ‌ها و به نتیجه رساندن آنها در اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود؛ به همین دلیل به این حوزه توجه ویژه‌ای می‌شود. وی با اشاره به بیشترین حوزه‌ای که استارت‌آپ‌ها به آن ورود می‌کنند افزود: فناوری اطلاعات و سپس زیست فناوری از جمله حوزه‌هایی هستند که استارت‌آپ‌ها به آن ورود می‌کنند؛ اما برخی استارت‌آپ‌ها به اقتضای فعالیت در استان‌ها مانند کشاورزی، معدن و... فعالیت می‌کنند.