اقدامات و شرایط لازم برای اعلام وضعیت بیکاری

بیمه‌شده بیکار، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری، موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذی‌ربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند. بیمه‌شدگان بیکار در صورتی که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و دارای حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند و جزو تبعه کشورهای خارجی یا در زمره صاحبان مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری نباشند و مستمری‌بگیر بازنشسته یا از کارافتاده کلی نباشند، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند. بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه‌شدگان باید در دوره های کارآموزی و آموزشی که از سوی ادارات کار برگزار می‌شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم را در این زمینه به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و شرایط قطع آن

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه‌شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ٣٦ ماه برای بیمه‌شدگان مجرد و ٥٠ ماه برای بیمه‌شدگان متاهل و متکفل بیشتر نیست. در صورتی که بیمه‌شده بیکار مجددا به کار اشتغال یابد، بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی و آموزشی خودداری کند، شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی را نپذیرد، مشمول سربازی شود، اشتغال پنهان داشته باشد، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود، با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه بازگردد، فوت کند یا مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد، مقرری بیمه بیکاری او قطع می‌شود.

مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از همان روز اول بیکاری بیمه‌شده قابل پرداخت است و مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه بیمه‌شده محسوب می‌شود. در همین راستا یک کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «ایسنا»، طرح مباحثی همچون پرداخت بیمه بیکاری به کسب‌وکارهای اینترنتی را دارای جنبه تبلیغی می‌داند و می‌گوید: آنچه دولت دنبال می‌کند، نگرانی‌هایی است که درباره مسائل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص پیام‌رسان‌ها وجود دارد و بحث مربوط به کسب‌وکارهای فضای مجازی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، بنابراین نباید تصور کنیم که اگر بخشی از کسب‌وکارها با فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی نظیر تلگرام در کشور تعطیل شوند، می‌توانند از مزایایی نظیر بیمه بیکاری که برای کسب‌وکارهای رسمی و دارای مجوز است، استفاده کنند.