جهرمی سپس گفت: همان روند توسعه ۲۰۰ هزار شغل که در دولت مد نظر بوده و امسال هم بر آن تاکید شده را امسال ادامه می‌دهیم. فرمایش آقای رئیس‌جمهور این بود که ما شاخص‌های اشتغال در فضای مجازی را پیگیری کنیم. وزیر ارتباطات درباره موضوع حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: در سخن بزرگان هم به کرات این موضوع مطرح شده که ما منابع واحدی داریم. نمی‌توانیم منابع واحد را به‌صورت کوچک شده در اختیار همه قرار دهیم. برخی پیام‌رسان‌ها هستند که ادعا دارند می‌توانند این کار را انجام دهند تا بخشی از بازار را به دست بگیرند. این امر مطلوب است اما کشور نظام دارد و نظام قانون‌گذاری هم دارد. در این نظام در شورای عالی فضای مجازی در مصوبات ۳۶ و ۴۰ قانون‌گذاری شده است که بنابر مصوبه پیام‌رسان‌های مجاز را مرکز ملی فضای مجازی اعلام می‌کند که به ما لیست پنج پیام‌رسان معرفی شده است. وی در پاسخ به انتقادات برخی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی درباره‌ اختصاص پهنای باند بیشتر به شبکه‌های پیام‌رسان خارجی اظهار کرد: ما بیش از آن پهنای باندی که در اختیار پیام‌رسان‌های خارجی قرار داده‌ایم، در اختیار پیام‌رسان داخلی گذاشتیم. البته شاید ۵ درصد آن میزانی که به آنها تعلق دادیم هم تا امروز ازآن استفاده نکردند.