بازیافت آی‌فون کار سختی است. مشهور است که قطعات این موبایل‌ها را به سختی می‌توان از یکدیگر جدا کرد و به همین دلیل کاری وقت‌گیر به حساب می‌آید. در همین راستا اپل روباتی ساخته تا در این کار کمک‌رسان باشد. این روبات «دیزی» نام گرفته و بهتر می‌تواند آی‌فون‌ها را بازیافت کند. این روبات عظیم می‌تواند در یک ساعت ٢٠٠ آی‌فون را بازیافت کند. دیزی قابلیت جدا کردن قطعات داخلی مختلف و دسته‌بندی آنها را دارد. به این ترتیب می‌تواند مواد بیشتری را بازیافت کند. البته پیش از این و در سال ٢٠١٦ میلادی اپل روباتی به نام «لیام» را به‌طور آزمایشی برای بازیافت آی‌فون ٦ ساخته بود.