محمدجواد آذری‌جهرمی در حاشیه افتتاح یک هزار و ۲۳۵ طرح ارتباطی استان کرمانشاه در پاسخ به سوال درباره انسداد پیام‌رسان تلگرام اظهار کرد: من مرجع تصمیم‌گیری در این رابطه نیستم. وی افزود: چیزی از قطعی بودن فیلترینگ تلگرام به من ابلاغ نشده و تاریخ و قطعیت آن مشخص نیست.