لنز چشمی مذکور که در آمریکا تولیدشده برای اولین بار دارای خاصیت فتوکرومیک است و در صورتی که در معرض تابش نور شدید آفتاب قرار بگیرد، تاریک‌تر می‌شود. اما در شرایط نوری عادی یا در تاریکی این لنز در شرایط عادی قرار خواهد داشت تا نور عادی برای دیدن محیط اطراف به چشم منتقل شود. البته این لنز هم مانند دیگر لنزهای چشمی از قابلیت اصلاح عیوب انکساری و تصحیح وضعیت دید برخوردار است و به‌طور مرتب و بر اساس میزان نور دریافتی از محیط اطراف تیره و روشن می‌شود. لنز یادشده که Acuvue Oasys نام دارد، از سوی موسسه Johnson Vision Care تولید شده و برای حداکثر ۱۴ روز استفاده مداوم افراد دوربین و نزدیک بین مناسب است. همچنین برخی افراد آستیگمات هم می‌توانند از این لنزها استفاده کنند.