شکایت در این زمینه از سوی دیوان‌عالی ایرلند تهیه و تنظیم شده و قرار است دیوان دادگستری اروپا از زیرمجموعه‌های اتحادیه اروپا به آن رسیدگی کند. تصمیم نهایی این دیوان تاثیر مهمی بر مدل کسب و کار فیس‌بوک و دیگر شرکت‌های اینترنتی آمریکایی خواهد داشت که برای تداوم فعالیت‌های خود به دسترسی به داده‌های کاربران از سراسر جهان و پردازش آنها متکی هستند. طرح این شکایت برای کمیسیونر داده ایرلند نخستین‌بار توسط یک وکیل اتریشی و فعال حوزه حریم شخصی به نام مکس شرمز صورت گرفت. او در سال ۲۰۱۳ این شکایت را طرح کرد تا راهی برای جلوگیری از دسترسی سرویس‌های امنیتی آمریکایی به داده‌های شهروندان اروپایی پیدا کند. آنچه که محرک وی برای تنظیم این شکایت محسوب می‌شود، افشاگری‌های ادوارد اسنودن بود که نشان می‌داد سرویس‌های امنیتی آمریکا تا چه حد نسبت به حریم شخصی کاربران بی‌اعتنا هستند.