این موضوع در قالب یک پیشنهاد و در سال ۲۰۱۷ به اتحادیه اروپا ارائه شده است. البته اعطای شخصیت حقوقی به روبات‌ها جایگاهی مانند انسان را به آنها اعطا نمی‌کند. به عنوان مثال روبات‌ها قادر به ازدواج نخواهند بود، یا حق خرید منزل یا فرزندخواندگی را نخواهند داشت. اما خواهند توانست دیگران، از جمله انسان‌ها را مورد پیگرد قضایی قرار دهند و همین‌طور تعقیب قضایی آنها هم ممکن خواهد بود. طرفداران این ایده می‌گویند انجام چنین کاری اقدامی منطقی است و در آینده چارچوب‌های قانونی برای آن ایجاد خواهد شد. وکلا تاکید می‌کنند که افزایش استفاده از روبات‌ها و پیشبرد ایده‌هایی مانند شکل‌گیری شهرهای هوشمند هم موجب می‌شود تا حضور آنها در جوامع انسانی افزایش یابد بنابراین باید برای پیامدهای این مساله برنامه‌ریزی شود. در مقابل برخی متخصصان هوش مصنوعی هم با چنین ایده‌ای مخالفت کرده و هشدار داده‌اند که مسوولیت اقدامات روبات‌ها باید متوجه طراحان و شرکت‌های سازنده آنها باشد و مسوول قلمداد کردن خود روبات‌ها منطقی نیست. قرار است این موضوع طی ماه‌های آینده از سوی اتحادیه اروپا و برخی متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.