این قابلیت که گفته می‌شود از ماه اکتبر در مرحله آزمایشی قرار داشته است، به کاربر اجازه می‌دهد ویدئوی بی‌صدایی را هنگامی که در صفحه خانه قرار دارد، مشاهده کند. همچنین در بخش پایینی تصویر ویدئو، شکل موجی به نمایش می‌آید که نشان می‌دهد وضعیت صدای ویدئو در چه حالتی قرار گرفته است. این قابلیت با ویژگی یوتیوب در دسکتاپ شباهت دارد. در یوتیوب دسکتاپ، هنگامی که نشانه‌گر ماوس را بر ویدئوها نگه دارید، پیش‌نمایش آن ویدئو پخش می‌شود. همان‌گونه که نام این ویژگی نشان می‌دهد، پخش خودکار تنها در صفحه خانه برنامه یوتیوب در دسترس است و هنگامی که در بخش اشتراک (Subscription)، ویدئوهای داغ (Trending) و هر تب دیگری باشید نمی‌توانید از این قابلیت استفاده کنید.