پس از ظاهر شدن منظره طبیعی جدید می‌توانید روی آن زوم کنید، به اطراف حرکت کنید و اطلاعات بیشتری در مورد محیط طبیعی که در حال مشاهده‌اش هستید، دریافت کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر تنها کافی است با انگشت روی هر یک از اشیا یا موجودات موجود در صحنه ضربه بزنید تا داده‌های بیشتر درمورد آنها ارائه شود. این اطلاعات تقریبا در مورد هر چیزی که از طریق این نرم‌افزار به محیط اطراف اضافه می‌شود، در دسترس است. با این شیوه حتی می‌توانید از سرنوشت آب‌های روانی که در یک رودخانه در حال گذر است، مطلع شوید. در برخی از این چشم‌اندازها انسان‌ها نیز حضور دارند که با ضربه زدن روی آنها می‌توانید اطلاعاتی در مورد این افراد هم دریافت کنید و از جمله پی ببرید که برخی از جنبه‌های زندگی آنها به علت تغییرات آب و هوایی یا بالا آمدن سطح آب دریاها در معرض خطر قرار گرفته است.