ایده اصلی طراحی این محصول، ایجاد راه تعامل جدیدی میان انسان و ماشین بوده و فهمیدن اینکه می‌توان یک پلت‌فرم محاسباتی داشت که بیشتر درونی باشد یا خیر؟ این هدست عجیب دارای الکترودهایی بوده که به استخوان فک متصل شده و سیگنال‌هایی از این طریق به مغز ارسال می‌کند تا بتواند با کاربر در ارتباط باشد. هدست مورد بحث همچنین دارای قسمتی حلزونی شده است که ارتعاشاتی به استخوان درونی گوش انتقال می‌دهد، از این رو تداخلی با صداهای اطرافتان ایجاد نخواهد کرد.