رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تکالیف و انتظاراتی که با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سازمان فناوری اطلاعات مطرح شده است، اظهار کرد: در حال حاضر این انتظارات احصا و در قالب چهار محور اساسی مشخص شده که نخستین محور، ایفای نقش موثر در اقتصاد دیجیتال است. معاون وزیر ارتباطات دومین محور را راهبری فرآیند توسعه کسب و کار دیجیتال و توانمند‌سازی و حمایت از کسب وکارهای نوپا و به کارگیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی عنوان کرد و ادامه داد: ۵ محور راهبردی سازمان فناوری اطلاعات که برگرفته از ماموریت جدید این سازمان است شامل بحث توسعه بازار IT کشور، توسعه دولت هوشمند، نوآوری و کارآفرینی و زیرساخت توسعه محتوا و کسب و کار مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و بحث امنیت در فضای سایبری پیش روی سازمان فناوری اطلاعات است.

وی اصلاح ساختار سازمان فناوری اطلاعات ایران را جزو اولویت‌های مهم سال ۹۷ دانست و گفت: باز تعریف فرآیندها و یکپارچه‌سازی سیستم‌های IT سازمان مبتنی بر ماموریت‌های جدید جزو محورهای تحول در سازمان خواهد بود. در حوزه عملیات نیز وظایفی بر عهده ماست که چند مرجع به ما تکلیف کرده‌اند اولین آنها قانون برنامه ششم است. رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به وظایف محوله در بخش شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: در دبیرخانه شورای اجرایی شبکه ملی اطلاعات، یکی از محورهای مورد توجه، مفهوم دولت باز یا open data است که بتوانیم ساز و کارهای لازم را به گونه‌ای فراهم کنیم که کسب و کارها بتوانند به داده‌های دولت دسترسی داشته باشند و بر اساس آن حوزه اشتغال و نوآوری و کار‌آفرینی را رقم بزنند.