پیش‌بینی می‌شود به زودی این فناوری برای نیروهای پلیس سراسر آمریکا به کار گرفته شود. نرم‌افزار جدید از الگوریتمی مخصوص استفاده می‌کند. این نرم‌افزار در دوربین‌های همراه نیروهای پلیس یا دوربین‌های مدار بسته به کار می‌رود و با شناسایی مظنون به افسر پلیس هشدار می‌دهد. درمرحله بعد افسر پلیس تصمیم می‌گیرد اقدامی درباره مظنون شناسایی شده، انجام دهد یا خیر. البته این فناوری در مراحل اولیه است و نیروی پلیس هنوز آن را نخریده است.  به‌عنوان مثال شرکت «موتورلا سلوشنز» که فناوری مخابرات و دوربین‌های همراه پلیس را می‌سازد، به تازگی با شرکت هوش مصنوعی Neurala همکاری خود را آغاز کرده تا دوربین همراهی بسازد که مظنونان یا افراد گمشده را ردیابی کند. هوش مصنوعی اطلاعات مربوط به یک مخزن تصاویر افراد مظنون و گمشده را در خود دارد، ویژگی‌های فرد گمشده یا مظنون (مانند سن، رنگ مو یا ویژگی های متمایز فردی) نیز در مخزن اطلاعاتی وارد می‌شود. در مرحله بعد دوربین همراه افراد را بررسی می‌کند تا مشخصات تصاویر موجود در مخزن را ردیابی کند. در این هنگام در صورت رصد مشخصات فردی همخوان پیام هشداری به پلیس ارسال می‌شود. همچنین این نرم‌افزار با مرور زمان هوشمندتر می‌شود و اطلاعات بیشتری را در خود جذب می‌کند. با این وجود منتقدان معتقدند احتمال دارد این فناوری همیشه درست  کار نکند.