مدل چاپگر موجود در ایستگاه فضایی متعلق به ۱۷ سال پیش است و واقعا به یک جایگزین نیاز دارد. به‌منظور طراحی یک چاپگر که در گرانش صفر کار کند، نیاز به مدیریت کاغذ و مدیریت مصرف جوهر است. این چاپگر باید بتواند در جهت‌های مختلف چاپ کند. اما به لطف چاپ سه‌بعدی، شرکت «اچ‌پی» توانست «Envy ISS» را بر پایه «OfficeJet ۵۷۴۰» که تمام الزامات گرانش صفر را برآورده کرده، توسعه دهد. ساکنان ایستگاه فضایی بین‌المللی ماهانه هزار ورق کاغذ استفاده دارند، که همه چیز از اطلاعات مهم ماموریت گرفته تا نامه‌های شخصی و عکس‌ها را چاپ می‌کنند.