ولی تحلیل‌های ارائه شده در گزارش تازه حاکی است، تنها ۱۴ درصد از مشاغل موجود در کشورهای عضو این سازمان که آمریکا، انگلیس، کانادا و ژاپن را هم در برمی‌گیرد به شدت خودکار می‌شوند و به احتمال ۷۰ درصد یا بیشتر تحت کنترل روبات‌ها یا محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی درمی‌آیند. این رقم برابر با حدود ۶۶ میلیون فرصت شغلی در کشورهای عضو این سازمان است که اگر چه باز هم رقم قابل توجهی است، اما بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. تعداد فرصت‌های شغلی که به همین علت در آمریکا از بین می‌روند حدود ۱۳میلیون مورد برآورد شده است. علت برآوردهای متفاوت در این دو گزارش این است که هنوز تصور می‌شود نمی‌توان بسیاری از مشاغل با برخی پیچیدگی‌های خاص را به روبات‌ها واگذار کرد و در گزارش دانشگاه آکسفورد در مورد توانایی‌های آتی روبات‌ها و ماشین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی اغراق شده بود. پیش‌بینی‌ها حاکی است که مشاغل سطح پایین مانند نظافت و امور خدماتی بیشتر از مشاغل پیشرفته‌تر و مبتنی بر آموزش‌های دشوارتر تحت کنترل روبات‌ها درمی آیند و لذا ضروری است جوانان امروزی آموزش‌های دانشگاهی، فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگیرند.