اینستاگرام می‌گوید در حال آزمایش قابلیت تازه‌ای از طریق دکمه ای جدید به نام پست‌های تازه است که با فشردن آن فید پست‌های کاربران نو می‌شود. پیش از این برای به روز کردن فید کاربران باید به ابتدای صفحه اینستاگرام می رفتند و با کشیدن دست به سمت پایین روی صفحه فید این برنامه را به‌طور دستی به‌روز می‌کردند. این تغییر هم واکنشی به اعتراضات کاربران است که می‌گویند برخی پست‌ها و عکس‌های ارسالی روزها بعد از ارسال در ابتدای صفحه اینستاگرام ظاهر می‌شود و آنها خواهان دیدن چنین مطالبی نیستند. البته اینستاگرام می‌گوید این تغییرات به معنای بازگشت کامل به فید زمانی نیست و اگر دوست صمیمی یک کاربر عکسی از خود را به اشتراک بگذارد و مدت زمان زیادی از این کار بگذرد باز هم اینستاگرام عکس یادشده را در صدر فید خبری کاربر نمایش می‌دهد. این تغییرات مهم‌ترین تحول در الگوریتم‌های شبکه اجتماعی به اشتراک‌گذاری عکس اینستاگرام از ماه مارس سال ۲۰۱۶ به این سو تلقی می‌شود.