محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر از دستگاه‌های اجرایی خواست به دولت الکترونیک تن بدهند و گفت: تا کی باید تیتر ثابت رسانه‌ها، افشاگری فساد و پیگیری پرونده مفسدان باشد. وی گفت: وقت آن است که دستگاه‌های مختلف تن به اجرای دولت الکترونیکی بدهند و به سمت اصلاح برخی فرآیندهای ناسالم دیوان سالاری برویم. وزیر ارتباطات با بیان اینکه بخشی از فاسدان، مولود سیستم‌های اداری فسادپرور هستند، تاکید کرد: هرچند استانداردهای معتبری برای حفظ امنیت اطلاعات وجود دارد اما برخی دستگاه‌ها به بهانه حفظ امنیت اطلاعات، از تبدیل اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها خودداری می‌کنند. در حالی‌که فساد بزرگ‌ترین‌ موضوع ضد امنیتی هر کشوری است.