آذری جهرمی با اشاره به وجود مجوزهای مختلف فعالیت کسب و‌کارهای نوپا در حوزه دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: با اینکه تعدد مجوزها فعالیت کسب و کارهای نوپا را با اختلال روبه‌رو می‌کند اما به‌نظرم‌ این مجوزها اجازه فعالیت به کسب و کارها را می‌دهد. وی با ارائه و پیشنهادی خطاب به وزیر بهداشت تصریح کرد: کارگروهی مشترک میان وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت برای استخراج سند تحول دیجیتال در حوزه سلامت تشکیل شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه واقعیت این است که با ظهور کسب و کارهای نوپا، بسیاری از شغل‌ها از بین می‌رود، گفت: بنابه آمار مکنزی تا سال 2025، در مجموع 800 هزار شغل در انگلیس از بین می‌رود در حالی که ۵/  ۳ میلیون شغل جدید جایگزین آنها می‌شود. آذری‌جهرمی مشخص کردن شاخص‌ها را برای آزادسازی امور و سپردن به کسب و کارهای نوپا مناسب دانست و تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که استقامت جلوی تحولات و کسب و کارهای نوپا در نهایت مساوی است با عقب ماندگی که بیکاری و عدم توسعه را به همراه دارد.