محققان این ساختار را در یک روبات شش‌پای شبیه به مورچه پیاده‌سازی کردند تا عملکرد آن را بررسی کنند. این کنترل‌کننده متشکل از دو سطح است. سطح بالایی دربرگیرنده یک مدار کلی تولیدکننده الگو است که وظیفه کنترل کلی توالی حرکت پاها را بر عهده دارد. در سطح زیرین شش مدار محلی تولیدکننده الگو وجود دارد که حرکت هریک از پاها را به‌صورت مستقل کنترل می‌کنند. این ساختار امکان حرکت پاهای روبات را با الگوهایی که از قبل تعریف نشده‌اند، فراهم می‌کند و قابلیت سازگاری روبات‌های چند پا را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد. مهم‌ترین‌ مزیت این سیستم امکان ایجاد حرکات بسیار پیچیده بر اساس تعداد اندکی از پارامترها است. این پارامترها در حال حاضر موارد مشخصی هستند؛ اما در آینده می‌توان آنها را با استفاده از یک رابط مغز و کامپیوتر به‌صورت بلادرنگ جایگزین کرد و امکان کنترل حرکات بسیار پیچیده را که با رویکردهای موجود غیرممکن هستند، فراهم کرد.