در حال حاضر خودروهای خودران مراحل اولیه تکامل خود را طی می‌کنند، ولی پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۲۰ به این سو، شاهد استفاده گسترده از آنها باشیم. در همین شرایط تامین ایمنی این خودروها به یک چالش جدی مبدل شده است. در سال ۲۰۱۵ گروهی از هکرها قادر به کنترل یک جیپ خودران از راه دور شدند و از همان زمان امکان دخالت هکرها در هدایت خودروهای خودران به یک کابوس جدی مبدل شده است. بر اساس طرح امنیتی دانشمندان انگلیسی، تولید اعداد تصادفی در سیستم‌های رمزگذاری این خودروها با استفاده از رایانه‌های کوانتومی قابل ردگیری و شناسایی نخواهد بود. زیرا در این روش ذرات نور برای تولید اعداد تصادفی به‌کار گرفته می‌شوند. البته این طرح هنوز در مراحل اولیه است و تکمیل آن به چند سال زمان نیاز دارد.