بانک مرکزی لیتوانی اعلام کرده، این کشور آماده است تا بر چالش‌های فناوری غلبه کند و مطمئن است که وظیفه خود را در این راه به خوبی انجام می‌دهد. به گفته این بانک، لیتوانی در نظر دارد تا به مردم جهان نشان دهد این کشور در زمینه فناوری‌های نوین پویا و نوآور است. لیتوانی با جمعیت ۵/ ۲ میلیون نفر از کشورهای پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات در اتحادیه اروپاست.