سرلشگر محمد باقری درباره این تفاهم‌نامه اظهار کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه دستگاه‌های دولتی تعهد کردند که زمینه اشتغال را برای جوانان شناسایی و معرفی کنند تا زمینه ورود آنها به اشتغال فراهم شود. وی افزود: نیروهای مسلح نیز از جهت مکان، زیرساخت و امکاناتی که آموزش و تربیت سربازان برای فراگیری مهارت‌ها لازم باشد، مهیا می‌کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: ما برنامه داریم تا در سال ۹۷ تعداد سربازانی که گواهینامه دوره‌های مهارتی را دریافت می‌کنند به ۲۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند. باقری تصریح کرد: در اجرای این تفاهم نامه‌ها مقرر شد نیروهای مسلح نیز مراکز، زیرساخت ها، امکانات و آموزش و مربی و سایر امکانات را برای اجرای این طرح آماده کند.